Min bakgrund

Jag har jobbat på Kriminalvården i 15 år och har därifrån erfarenhet av möten med personer som hamnat snett i livet och som inte mår bra. Jag har också erfarenhet av att göra riskbedömningar och behovsbedömningar, utredningar och olika typer av yttranden. Jag har varit handläggare och har erfarenhet av att sammarbeta med olika myndigheter för att en individ ska erhålla insatser utifrån behov. Jag är i grunden statsvetare och jobbar politiskt i min hemkommun där jag bland annat sitter  i socialnämnden och socialutskottet. Därigenom har jag kunskap och förståelse för hur socialtjäsnten fungerar.Vad jag erbjuder

Jag erbjuder stöd och behandling för personer som är på väg ut i kriminalitet eller redan är aktiva i kriminalitet eller missbruk. Jag träffar individer för motiverande samtal under en kortare period eller för längre samtalsinsatser med KBT som grund. Det kan handla om personer som socialtjänsten nyligen fått kontakt med eller personer som är omhändertagna enligt LVU eller LVM eller tex en familjehemsplacering. Jag träffar individen på skolan, socialtjänsten, hemmet eller annan plats som vi kommer överrens om.