KBT – kognitiv beteendeterapi, utgår från att våra tankar, känslor och beteenden påverkar varandra.  En grund i KBT är att förstå varför vi gör som vi gör, tänker som vi tänker och känner som vi känner.  En utgångspunkt är att vi lär oss saker och ibland blir  de inlärda beteenderna inte gynnsamma för oss.  Det som vi lärt in kan vi lära om och göra små eller stora förändringar som ger oss möjlighet att själva välja hur vi agerar och reagerar för att komma närmare de mål vi har.


Vad innebär det att gå i terapi?

Vi träffas och pratar om vad du vill ha hjälp med, du får berätta lite om dig själv. Under de första träffarna bestämmer vi vad vi ska jobba med i terapin och vi sätter upp mål. Vi gör också en plan över ungefär hur många träffar du vill ha, det kan vara mellan 5 och 20 träffar, vardera en timme långa. Vi ses en gång i veckan den första tiden och sedan kan vi glesa ut träffarna lite.