Jag erbjuder samtalsterapi med KBT som grund för dig som vill gå i terapi för lindrigare psykisk problematik eller för att du tex vill förändra ett tankemönster eller beteende, orka med en jobbig livssituation, förstå dig själv bättre, har relationsproblem, eller vill prata med en utomstående om något som tynger.

 

Jag tar också emot dig som kanske inte bestämt dig för om du vill förändra något i ditt liv. Du kanske har börjat fundera på om du lever ditt liv så som du vill. Eller så har du kanske funderingar kring alkohol, droger eller spel. 


Du kan träffa mig; 

Digitalt via zoom eller på

Högbergsgatan 30A , Stockholm

Skeppsbron 32, Stockholm

Vallentuna, norra Stockholm


För Kommuner 


Jag erbjuder stöd och behandling för personer som är på väg ut i kriminalitet eller redan är aktiva i kriminalitet eller missbruk. Jag träffar individer för motiverande samtal under en kortare period eller för längre samtalsinsatser med KBT som grund. Det kan handla om personer som socialtjänsten nyligen fått kontakt med eller personer som är omhändertagna enligt LVU eller LVM eller tex en familjehemsplacering. Jag träffar individen på skolan, socialtjänsten, hemmet eller annan plats som vi kommer överrens om.